•    T E R M I N I    T E Č A J E V    R I S A N J A   I N   S L I K A N J A : 

 

TOREK POPOLDAN: 

  • 17:00 – 19:15 / pričetek 29. september – zaključek 17. november / TEČAJ SPOZNAVANJA SLIKARSKIH TEHNIK

 

  • 17:00 – 19:15 / pričetek 24. november – zaključek 12. januar / TEČAJ SPOZNAVANJA SLIKARSKIH TEHNIK

 

SREDA DOPOLDAN: 

  • 9:00 – 11:15 / pričetek 30. septembra – zaključek 18. november / TEČAJ SPOZNAVANJA SLIKARSKIH TEHNIK

 

  • 9:00 – 11:15 / pričetek 25. november – zaključek 13. januar / TEČAJ SPOZNAVANJA SLIKARSKIH TEHNIK

 

SREDA POPOLDAN:

  • 17:00 – 19:15 / pričetek 30. septembra –  zaključek 18. november / TEČAJ SPOZNAVANJA SLIKARSKIH TEHNIK

 

  • 17:00 – 19:15 / pričetek 25. november – zaključek 13. januar / TEČAJ SPOZNAVANJA SLIKARSKIH TEHNIK

 

ČETRTEK POPOLDAN

  • četrtek popoldan od 15:30 – 17:45 / pričetek 1. oktobra –  zaključek 19. november / ZAČETNI TEČAJ RISANJA IN SLIKANJA

 

  • četrtek popoldan od 15:30 – 17:45 / pričetek 26. november – zaključek 14. januar / ZAČETNI TEČAJ RISANJA IN SLIKANJA

 

    

K R O M P I R J E V E   P O Č I T N I C E 

Na voljo je termin za vpis na petdnevni tečaj risanja in slikanja, ki bo potekal med krompirjevimi počitnicami od 26. 10. 2020 – 1. 11. 2020. Tečaj poteka od ponedeljka do petka od 9:00 do 11:15 ure.